Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Açık Kart Bilgi Teknolojileri’nde , Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi , iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

Buradan hareketle, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 

Bu doğrultuda amacımız;

 

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Şirketimizin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin (Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik) sürekliliğini sağlarken, Bilgi Güvenliğine  ilişkin Riskleri belirlemeyi,değerlendirmeyi,kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamak,
 • Sadece Elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve tatbikatlarını gerçekleştirmek,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Hizmet verdiği Nanofiber Sektöründe Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
   
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Üst Yönetim olarak tüm BGYS süreçlerine destek sağlamaktır.